Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Hi-Tec Andrzej Sieklucki. Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

II. Hi-Tec Andrzej Sieklucki, zakres stosowania Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Hi-Tec Andrzej Sieklucki jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Hi-Tec Andrzej Sieklucki realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, zgodnie z tymi przepisami.

Jednocześnie informujemy, że Hi-Tec Andrzej Sieklucki, działając w formie działalności gospodarczej aby osiągnąć cele biznesowe i zapewnić najwyższe standardy świadczonych usług, w tym obsługi klientów, wspólnie ustalają cele i środki przetwarzania danych osobowych i na mocy art. 26 RODO współadministrują danymi osobowymi zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

III. Punkt kontaktowy

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt pod adresem e-mail info@hi-tec24.pl

IV. Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki, fanpage Hi-Tec Andrzej Sieklucki w portalach społecznościowych lub korzystających z usług świadczonych przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki drogą elektroniczną.

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Kierując się

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki, fanpage Hi-Tec Andrzej Sieklucki w portalach społecznościowych lub korzystających z usług świadczonych przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki drogą elektroniczną.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

IV.1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki, fanpage Hi-Tec Andrzej Sieklucki w portalach społecznościowych lub korzystających z usług świadczonych przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki drogą elektroniczną

1. Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające nasze strony internetowe lub korzystające z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują, przy czym zapewniamy, że zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

2. Pliki logowania

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera, który dokonuje otwarcia strony. W takim przypadku pobierane są następujące dane:

1) informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

2) system operacyjny użytkownika,

3) adres IP użytkownika,

4) data i godzina wywołania strony,

5) strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową (tzw. referrer),

6) strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Zapis danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach logowania ma na celu zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma w związku z tym miejsca.

3. Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;

tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];

zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.

Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służące do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.

Hi-Tec Andrzej Sieklucki informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę.

Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może to powodować pewne ograniczenia w zakresie funkcjonalności strony.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

Przeglądarka Firefox Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Opera
Przeglądarka Safari

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics.

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez cookies (Google'a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout .

4. Zgłoszenia i formularze online

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne możliwości nawiązania kontaktu z nami. Oprócz formularzy kontaktowych stosujemy także formularze aplikacyjne służące do nawiązania pracy i współpracy, a także formularze zgłoszeniowe lub prenumeraty naszego newslettera. W ramach korzystania ze wspomnianych wyżej formularzy zwykle konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe. Dane te są przetwarzane tylko w celu dla którego zostały podane i w oparciu o właściwą podstawę prawną, którą stanowić może odpowiednio zgoda, niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy, bądź realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.

5. Używanie wtyczek Social Plugins

Na stronie www.hi-tec24.pl używamy tak zwanych Social Plugins ("Plugins") sieci społecznościowej Facebook, należącej do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy są oznakowane logiem Facebook oraz dodatkiem "Społecznościowy Plug-in Facebook" Przegląd naszych pluginów Facebook oraz ich wygląd można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/plugins. Jeśli wyświetlą Państwo którąś z naszych stron zawierających taki plugin, wówczas Państwa przeglądarka stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Przenoszone są przy tym do Facebooka dane osobowe (obecnie są to adres IP, data i godzina, wyświetlona strona/nazwa wyświetlonego URL oraz cookie-ID). Przetwarzanie danych odbywa się według naszej wiedzy w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada on na Państwa temat. My, jako administrator strony internetowej, nie posiadamy jednak żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook znaleźć można w postanowieniach na temat danych osobowych Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/).

6. Zdjęcia

Prezentowane na stronie zdjęcia i ikony są własnością Hi-Tec Andrzej Sieklucki lub pochodzą z banków zdjęć, tj. Fotolia, Freepik, Adobe Stock, powstały na sesjach zdjęciowych lub zostały zakupione od agencji, jako materiały na stronę.

IV.2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Hi-Tec Andrzej Sieklucki w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

IV.2. Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci Internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online.

IV.3. Przetwarzanie danych osób odwiedzających fanpage Hi-Tec Andrzej Sieklucki

Hi-Tec Andrzej Sieklucki i Facebook to współadministratorzy danych Użytkowników, którzy polubili fanpage Hi-Tec Andrzej Sieklucki, dostępny pod

adresem: https://www.facebook.com/Hi-Tec-882143078508723/ Hi-Tec Andrzej Sieklucki posiada nadto profil w LinkedIn. https://www.linkedin.com/company/66625111/

W związku z powyższym Hi-Tec Andrzej Sieklucki, jako Administrator fanpage’ów/kanałów, mogą uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one zapisywane przez administratora portalu na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych w danym portalu, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a/kanału. Mimo, że są to dane anonimowe, Hi-Tec Andrzej Sieklucki mogą zwrócić się do Administratora portalu o ich przetworzenie w zakresie:

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
danych demograficznych (m. in. tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego),

informacji na temat stylu życia i zainteresowań,

danych geograficznych, które pozwalają ustalić, gdzie należy przeprowadzić specjalne promocje lub zorganizować wydarzenia, jak najlepiej ukierunkować swą ofertę informacyjną.

W przypadku portalu LinkedIn dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę obejmować mogą w szczególności:

lokalizację użytkownika,

funkcję/rodzaj zajmowanego stanowiska,

wielkość firmy, w której zatrudniony jest użytkownik, sektor, w którym działa użytkownik.

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage/kanał, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

Komunikacji z Hi-Tec Andrzej Sieklucki poprzez dany portal (ta możliwość nie dotyczy portalu LinkedIn),

Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u/kanale,

Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika (ta możliwość nie dotyczy portalu LinkedIn).

W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage/kanał Hi-Tec Andrzej Sieklucki nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na danym portalu i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

Zależy nam, aby nasz fanpage był miejscem wymiany wzajemnych opinii i doświadczeń, gdzie Użytkownicy będą mogli komunikować się z zachowaniem zasad kultury osobistej i wzajemnego szacunku. W związku z tym prosimy o uszanowanie następujących zasad:

1. Nie tolerujemy mowy nienawiści ani treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, pornograficznym, wulgarnych, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.

2. Nie tolerujemy łamania prawa, działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.

3. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zamieszczane w komentarzach do postów. Fanpage jest miejscem ogólnodostępnym, wobec tego podawanie przez Użytkowników danych takich jak numer pesel, numer dowodu osobistego, numer telefonu lub danych autoryzacyjnych (login, hasło) może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla Użytkownika upubliczniającego tego typu informacje.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących powyższe zasady.

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
Dodatkowe informacje w odniesieniu do korespondencji elektronicznej

Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

V. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej oraz fanpage’ów w portalach społecznościowych

1. Przetwarzanie danych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki, korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną lub wypowiadających się na fanpage’u Hi-Tec Andrzej Sieklucki w portalach społecznościowych, opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą.

2. Dane osób, które wypełniają formularz internetowy/ kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia tej umowy, na żądanie osoby podającej swoje dane lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość. Dane osób odwiedzających nasz fanpage przetwarzane są zgodnie z zasadami korzystania z portalu Facebook, na podstawie zgody Użytkownika.

3. W przypadku akcji promocyjnych przeprowadzanych na portalach społecznościowych, polegających na przesłaniu przez Użytkownika zdjęcia o określonej tematyce, zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciu, imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego w przypadku wygrania nagrody rzeczowej (w celu jej przesłania) jest przez niego wyrażana poprzez przekazanie / udostępnienie tego zdjęcia i przekazanie wskazanych danych. W przypadku przesłania zdjęcia, na którym widoczny jest też wizerunek osób trzecich, Użytkownik potwierdza jednocześnie, że ma prawo do wykorzystywania, w tym udostępniania, wizerunku tych osób.

4. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Hi-Tec Andrzej Sieklucki za pośrednictwem strony internetowej w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do Hi-Tec Andrzej Sieklucki lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

5. Dane końcowych użytkowników przetwarzamy w zależności od sytuacji i rodzaju danych osobowych na podstawie zgody osoby fizycznej (w tym w szczególności zgoda na e-mail marketing lub telemarketing) lub usprawiedliwionego interesu Hi-Tec Andrzej Sieklucki jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

VI. Okres przetwarzania danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej oraz fanpage’ów w portalach społecznościowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki. Stosownie do tego informujemy, że w przypadku, gdy Hi-Tec Andrzej Sieklucki przetwarza dane osobowe na podstawie:

1. zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zakończenia celu przetwarzania;

2. uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3. obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

VII. Odbiorcy danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej oraz fanpage’ów w portalach społecznościowych i transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa Państwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufność, integralność i dostępność przekazywanych danych.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów lub (na żądanie uprawnionego organu) jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych (w tym w szczególności karnoprawnych lub procesu sądowego).

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Hi-Tec Andrzej Sieklucki przetwarza jako administrator danych osobowych, mogą być:

podmioty świadczące usługi hostingowe,

podwykonawcy Hi-Tec Andrzej Sieklucki, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, a także dostawcy usług, z pomocy których korzystamy,

podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,

audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,

organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak kraje EOG. Zanim Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Hi-Tec Andrzej Sieklucki dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. W przypadku transferu Państwa danych osobowych poza EOG, ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul umownych w zakresie ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, z których skorzystać mogą użytkownicy strony internetowej oraz fanpage’ów w portalach społecznościowych

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Hi-Tec Andrzej Sieklucki jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody,

2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,

4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je w Państwa imieniu do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko w stosunku do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Państwa zgody;

8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Hi-Tec Andrzej Sieklucki poza stroną internetową oraz fanpage’ami w portalach społecznościowych

Strony internetowe oraz fanpage w portalach społecznościowych nie stanowią jedynych kanałów, za pośrednictwem których Hi-Tec Andrzej Sieklucki przetwarza dane osobowe.

Celem wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków informacyjnych, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z prowadzonym poza stroną internetową i fanpage na portalach społecznościowych przetwarzaniem przez nas danych osobowych uczestników przewozu, kierowców, przewoźników, dostawców, klientów, tzw. „osób kontaktowych”, użytkowników usługi newsletter, gości naszych obiektów, reprezentantów osób prawnych oraz przedstawicieli mediów.

Oczywiście informacje wskazane w punktach I-IV Polityki prywatności pozostają w pełni aktualne również w odniesieniu do przedstawionych w ramach niniejszego punktu klauzul informacyjnych.

Informacja dla uczestników przewozu

Informacja dla kierowcy (zatrudnionego/współpracującego z przewoźnikiem świadczącymi usługi dla Hi-Tec Andrzej Sieklucki)

Informacja dla przewoźnika

Informacja dla Klientów

Informacja dla kierowcy – aplikacja Viber

Informacja dla dostawców

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków
Informacyjna dla użytkowników Ruptela

Informacja dla osób wskazanych do kontaktu

Informacja w zakresie wysyłki newslettera

Informacja w zakresie monitoringu wizyjnego oraz obsługi gości Hi-Tec Andrzej Sieklucki Informacja dla mediów

Klauzula informacyjna dla reprezentantów osób prawnych

X. Zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25 stycznia 2021 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HI - TEC Andrzej Sieklucki || NIP 5361801310, REGON 147456690

www.hi-tec24.pl info@hi-tec24.pl tel. 0048 29 742 97 03

PL 32 1050 1012 1000 0092 0279 7719 Kod BIC INGBPLPW

Adres: Warszawska 15, 05-120 Legionowo , Adres korespondencyjny: Komunalna 3, 07-200 Wyszków

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. . Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.